Hur viktigt är det med språkkunskaper inom turism?

Att jobba inom turism är ett fantastiskt roligt men också krävande sätt att få uppleva vitt skilda kulturer och träffa människor av alla nationaliteter. Man vidgar sina vyer och får erfarenheter samtidigt som man kan bygga en hel karriär på detta.

6192024582_2a56c48c4e_bFör att arbeta inom denna sektor är det oerhört viktigt att kunna språk, inte bara för att kunna tala med sina klienter utan också för att kunna ha kontakt med dem man samarbetar med; utflyktsbolag, hotell, restauranger och lokalbor är bara några exempel.

Om man vill arbeta med turism i Sverige är engelska naturligtvis ett måste både eftersom det kommer besökare från engelskspråkiga länder men också då andra nationaliteter också kan kommunicera på detta språk. Den näst största språkgruppen som kommer på semester är norrmän och tyskar. Människor från Norge förstår ofta svenska men det kan vara bra att lära sig några ord som kan vara användbara eller som skiljer sig lite i betydelse, som klem som på norska betyder kram. Det är inte ovanligt att tyskar endast talar tyska och då ca tre miljoner besöker Sverige varje åt är det definitivt ett användbart språk.

Vidare kommer det många danskar och här gäller det att lära sig att räkna. Även om danskar och svenska också kan kommunicera om de talar långsamt och klart är det danska sättet att räkna på fullkomligt kryptiskt för svenskar så detta bör man lära sig.

Vill man jobba utomlands beror det på landet man ska till om huruvida språket är nödvändigt. Det är förvisso alltid bra att kunna några ord och fraser men jobbar man i Grekland kan de flesta engelska medan turkar förutom sitt eget språk ofta är bättre på tyska eller franska. Kommer man väl igång med ett språk så kan det kännas lite läskigt att prata i början men så småningom blir det roligare och roligare och alla försök uppskattas av alla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *