Hur viktigt är det med språkkunskaper inom turism?

En karta på europa och en liten man står och vinkar

En karta på europa och en liten man står och vinkar

Att jobba inom turism är ett fantastiskt roligt men också krävande sätt att få uppleva vitt skilda kulturer och träffa människor av alla nationaliteter. Man vidgar sina vyer och får erfarenheter samtidigt som man kan bygga en hel karriär på detta.

För att arbeta inom denna sektor är det oerhört viktigt att kunna språk, inte bara för att kunna tala med sina klienter utan också för att kunna ha kontakt med dem man samarbetar med; utflyktsbolag, hotell, restauranger och lokalbor är bara några exempel.

Jobba med turism i Sverige

Om man vill arbeta med turism i Sverige är engelska naturligtvis ett måste både eftersom det kommer besökare från engelskspråkiga länder men också då andra nationaliteter också kan kommunicera på detta språk. Den näst största språkgruppen som kommer på semester är norrmän och tyskar. Människor från Norge förstår ofta svenska men det kan vara bra att lära sig några ord som kan vara användbara eller som skiljer sig lite i betydelse, som klem som på norska betyder kram. Det är inte ovanligt att tyskar endast talar tyska och då ca tre miljoner besöker Sverige varje år är det definitivt ett användbart språk.

Vidare kommer det många danskar och här gäller det att lära sig att räkna. Även om danskar och svenska också kan kommunicera om de talar långsamt och klart är det danska sättet att räkna på fullkomligt kryptiskt för svenskar så detta bör man lära sig.

Jobba med turism utomlands

Vill man jobba utomlands beror det på landet man ska till om huruvida språket är nödvändigt. Det är förvisso alltid bra att kunna några ord och fraser men jobbar man i Grekland kan de flesta engelska medan turkar förutom sitt eget språk ofta är bättre på tyska eller franska. Kommer man väl igång med ett språk så kan det kännas lite läskigt att prata i början men så småningom blir det roligare och roligare och alla försök uppskattas av alla.

Språkets betydelse inom turism och kultur

Olika hej-fraser på olika språk

Att engelska är ett av de mest talade språken världen över gör språket till utmärkt att använda inom turism. Åker du på semester brukar engelskan vara ett utmärkt verktyg att använda för att kommunicera med och på så vis blir din resa ofta smidigare och mer bekväm.

Utöver att vara ett bra språkverktyg har engelskans betydelse även en stor betydelse inom kultur. Språk generellt ökar förståelsen för andra kulturer och engelskan hat visat sig öppna upp gränserna och skapat en större förståelse. Trots engelskans betydelse är det även viktigt att lära sig fler språk när man arbetar inom turism.

Att ha begränsade språkkunskaper när man arbetar inom turism kan dessvärre tyda på ett ointresse, och kan även stänga ut vissa folkgrupper. Däremot att kunna ett flertal större språk, som franska, tyska och spanska, även om det är till en begränsad nivå, är alltid att rekommendera. Bara för att du kan flytande engelska betyder det inte att andra har samma förmåga eller möjlighet att lära sig språket så pass väl – och att därför kunna kommunicera med ett annat språk resulterar ofta i mer glädje för både dig och de runt dig.

Engelskans negativa sida

Som du nog förstår så är engelskan det internationella huvudspråket och även det officiella språket inom FN och EU. Trots engelskans positiva egenskaper har språket dessvärre gjort att intresset för andra språk som spanska, franska och tyska fått mindre uppmärksamhet och kunskaper kring dessa språk sjunker i antal. Med det menar vi alltså att engelskans dominans har försvårat möjligheten att lära sig ett tredje språk och många har idag bilden att de kan leva i ett annat land och överleva på engelskan. Det gör alltså att det spanska språkkunskaperna, speciellt bland svenskar, minskar och man väljer att aktivt inte studera språket.

Vi på Enjoy Language rekommenderar dig som önskar arbeta inom turism att utöka dina språkkunskaper, oavsett om det är engelska du föredra. På så kan du öka din egen förståelse för andra kulturer och dessutom kunna bidra till en bättre turism. På universitet, högskolor och Komvux finns idag möjligheten att studera språk som tyska, spanska, italienska, spanska, japanska och många fler så missa inte chansen att utöka din kunskap inom språk – som dessutom är så kul att lära.

Leave a Reply

Your email address will not be published.